Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy pozwala na obliczenie wielkości poszczególnych rat kredytu uwzględniając rodzaj rat, wielkość oprocentowania nominalnego, okresu, na jaki został zaciągnięty kredyt oraz okresie kapitalizacji odsetek. Żeby z niego skorzystać wystarczy wypełnić odpowiednie pola danymi dotyczącymi kredytu i po zatwierdzeniu kalkulator samodzielnie dokona obliczeń i wyświetli szczegółowe informację.

Kalkulator kredytowy uwzględnia rodzaj rat, mogą być stałe raty oblicza się je dzieląc koszt kredytu przez ilość rat albo rata może być malejąca, co w początkowym okresie kredytowania powoduje większą ratę ze względu chociażby na większe odsetki, lecz z czasem kwota kredytu się pomniejsza o spłaconą część w efekcie, czego maleją odsetki, a także wielkość raty. Decydując się na raty malejące należy uwzględnić fakt, iż banki licząc zdolność kredytową biorą pod uwagę największą ratę, co przy ratach malejących zaniża nam zdolność kredytową jednak przy ratach stałych kwota odsetkowa jest wyższa szczególnie przy kredytach długoterminowych.

Przy kredytach bankowych istnieję także rata balonowa, która charakteryzuje się tym, że w okresie kredytowania spłacana jest jedynie część odsetkowa a część kapitałowa wraz z ostatnią ratą odsetkową po zakończeniu okresu, na jaki zobowiązanie pieniężne zostało zaciągnięte.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu poza decyzją, jaki rodzaj rat jest najbardziej korzystny należy także rozważyć czy kredyt powinien być zaciągnięty w walucie obcej czy krajowej. Zaciąganie kredytu w walucie obcej niesie za sobą ryzyko wzrostu kursu walut, co przy kredycie długoterminowym może się okazać zgubne, kredyty w obcych walutach są zachęcające ze względu na niższą stopę procentową kredytu, co wiąże się ze stopami procentowymi w kraju, do którego należy waluta, jednak po wzroście kursu waluty, w jakim zaciągnięty został kredyt może się okazać, że kredyt o kilkanaście procent przewyższył kwotę należną do spłaty przy kredycie zaciągniętym w walucie krajowej mimo większych stóp procentowych.

Jednym ze specyficznych kredytów jest kredyt mieszkaniowy. Charakteryzuje się tym, iż bank udzielając kredytu zabezpiecza się hipoteką, co w efekcie daje mniejsze ryzyko dla banku udzielającego kredytu, a co z tym się wiąże koszty kredytu także są niższe i obie strony korzystniej wychodzą. Kredyt ten został stworzony z przeznaczeniem na zakup mieszkania lub domu. Kredyt mieszkaniowy nie jest jednoznaczne z kredytem hipotecznym, co często jest mylone jest jedynie rodzajem kredytu hipotecznego, kredyt hipoteczny różni się tym, że poza zakupem nieruchomości mieszkalnej może zostać przeznaczony na kupno działki budowlanej bądź rolnej, a także na dowolni inny cel.

Do dokładniejszego określenie kosztów kredytu należy wyliczyć rzeczywista roczną stopę procentową. Kalkulatory kredytowe wykorzystują nominalną stopę procentową, która nie uwęglenia prowizji i innych opłat w efekcie nie przedstawia rzeczywistego kosztu kredytu, aby najprościej obliczyć efektywną stopę procentową wystarczy całkowity koszt kredytu podzielić przez otrzymaną kwotę kredytu (pomniejszoną o prowizje) i od wyniku odjąć 1 otrzymany wynik w postaci ułamka dziesiętnego wymnażamy przez 100 i otrzymamy faktyczny procent kredytu.

Korzystając z kalkulatora kredytu poza czystymi wyliczeniami matematycznymi należy brać pod uwagę rodzaj rat stałe czy malejące, walutę, w jakiej kredyt jest brany pamiętać należy o zmianach kursów walut w czasie. Dla lepszego porównania należy obliczyć efektywną stopę kredytu a nie sugerować się jedynie nominalną podaną przez bank. Kalkulator kredytowy jest jednak bardzo pomocny przy obliczeniu oprocentowania i wielkości poszczególnych rat zwłaszcza, kiedy ma opcje wyboru rat stałych i malejących, co pozwoli lepiej zaplanować kredyt i podjąć właściwą decyzje.